Pierderea în greutate de ordinul următor, Ratele naturale de uzură în comerțul nealimentar. Pierderea naturală a bunurilor


ORDIN nr. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3 Autoritatea competentă poate impune ca rezumatul cu caracter nontehnic al proiectului să menționeze dacă acesta urmează să fie supus evaluării retrospective, precum și termenul-limită pentru aceasta.

slăbirea grădinilor sanctuare

În acest caz, începând cu 1 ianuarieautoritatea competentă se asigură, prin controale efectuate de personalul de specialitate, că rezumatul pierderea în greutate de ordinul următor caracter nontehnic al proiectului este actualizat în termen de 6 luni de la finalizarea evaluării retrospective, astfel încât să cuprindă rezultatele acesteia. La articolul 7, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4 Până la 31 decembrieautoritatea competentă publică pe propriul site rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor autorizate, precum și toate actualizările acestora.

pierdere în greutate uva ursi

Începând cu 1 ianuarieautoritatea competentă transmite pe cale electronică Comisiei Europene, spre publicare, rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor, în termen de cel mult 6 luni de la autorizare, precum și toate actualizările acestora.

La articolul 7, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu următorul cuprins: 5 Actualizările rezumatelor cu caracter nontehnic ale proiectelor trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa nr.

Anexa nr.

constatări noi de pierdere în greutate